Aboe Daoed School

Project Info

  • Bouwdatum

    2016

  • Categorie

    PVC

  • Locatie

    Utrecht

De Aboe Da’oedschool is een basisschool op islamitische grondslag: de eerste islamitische basisschool in Utrecht. De school is vernoemd naar een islamitische geleerde, Aboe Da’oed. De school werd in 1993 opgericht door ouders die veel waarde hechten aan onderwijs en opvoeding op islamitische grondslag.

De Aboe Da’oedschool is gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw in de wijk Zuilen. Het gebouw aan de Marnixlaan 362 in Zuilen is een prachtig gebouw, voorzien van veel modern gebruiksgemak. In dit gebouw is in samenwerking met welzijnsorganisatie Portes ook de voorschool gehuisvest. Klift Roest heeft hier duurzaam homogeen vinyl gelegd, waar de school en kinderen lang plezier van zullen hebben!